Splošni pogoji poslovanja

Vsebina spletnih strani www.prviposredovalci.si je last Društva prvih posredovalcev, Spodnji Brnik 10, 4207 Cerklje na Gorenjskem, katerega vodja je Dejan Rogelj. Z uporabo spletnih strani www.prviposredovalci.si uporabniki sprejemajo objavljene splošne pogoje poslovanja. Društvo prvih posredovalcev in uporabniki s splošnimi pogoji urejajo tudi medsebojne obveznosti pri nakupih v spletni trgovini www.prviposredovalci.si/trgovina/.
Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.
Društvo prvih posredovalcev, ni članica nobenega profesionalnega združenja in je ne zavezuje noben kodeks ravnanja. Za razmerja med Društvom prvih posredovalcev in kupcem, so relevantne zgolj določbe teh splošnih pogojev poslovanja, veljavna zakonodaja s področja obligacijskih razmerij, varstva potrošnikov in reševanja potrošniških sporov, varovanja osebnih podatkov, elektronskem poslovanju na trgu in veljavni akti Evropske unije s teh področij.
Društvo prvih posredovalcev si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev na spletnih straneh www.prviposredovalci.si kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče.
1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Društvo prvih posredovalcev ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi spletnih strani www.prviposredovalci.si in vanje vključenih vsebin. Društvo prvih posredovalcev si pridržuje pravico kadarkoli spreminjati vsebino spletnih strani brez predhodnega obvestila in ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice teh sprememb. Društvo prvih posredovalcev si prizadeva predstaviti kar najbolj točne in ažurne informacije, toda morebitnih napak na strani www.prviposredovalci.si glede cen, dobavnih rokov, opisov izdelkov idr. ne izključuje in zanje ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti. Kupec blaga, kupljenega v spletni trgovini www.prviposredovalci.si ima pravico do vračila ali reklamacije. Fotografije artiklov so simbolične in morda ne predstavljajo dejanskega stanja (barve, materiali idr.)
2. OMEJENA PRAVICA UPORABE
Obiskovalci lahko vsebine spletne strani www.prviposredovalci.si uporabljajo izključno v osebne in nekomercialne namene. Vsebine so avtorsko zaščitene. Kakršnakoli druga uporaba, kopiranje, objava in distribucija spletnih vsebin ali njihovih posameznih delov je brez dovoljenja Društva prvih posredovalcev oziroma njenega vodja prepovedana.
3. VSEBINA UPORABNIKOV
Vsak uporabnik samostojno odgovarja za vsebine, ki jih vpiše na straneh www.prviposredovalci.si.

Končni kupec v spletni trgovini www.prviposredovalci.si/trgovina/ je izključno tisti registrirani uporabnik oz. neregistrirani uporabnik (gost), ki kupuje blago za osebne namene ali nepridobitno dejavnost. Na spletnih straneh www.prviposredovalci.si/trgovina/ je kupec lahko fizična ali pravna oseba.
4. ZAŠČITA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na straneh www.prviposredovalci.si ali kako drugače (preko e-pošte, pisno, po telefonu idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Osebne podatke bo Društvo prvih posredovalcev varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam tako, da poskrbi za varnost svojih podatkov.

Uporabnik izrecno dovoljuje posredovanje zbranih osebnih podatkov tretjim osebam in pogodbenih obdelovalcem z namenom izvršitve uporabnikovega naročila.

Če pri nas kot fizična oseba opravite nakup, obdelujemo vaše osebne podatke za namen obdelave vašega naročila. Gre za identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih.

Če pri nas opravite nakup kot zastopnik pravne osebe, obdelujemo iste podatke v isti namen na podlagi našega zakonitega interesa, ki temelji na sklenitvi in izvajanju pogodbe z osebo, ki jo zastopate.

Uporaba podatkov v namen obdelave vašega naročila pomeni, da podatke uporabimo posebej za:

– možnost dokončanja naročila na spletu, tj. da se npr. ne izbriše blago, ki ste ga dodali v nakupovalno košarico, ali pa podatki iz naročila v pripravi;
– možnost komunikacije z vami, npr. odpošiljanje potrdil za naročila oziroma opozarjanje na odpremo blaga;
– potrebe plačila za blago,
– potrebe dostave blaga; v zvezi s tem lahko vaše podatke posredujemo tudi našim transportnim partnerjem, in sicer izključno za potrebe dostave tega blaga;
– v zvezi z reklamacijo naročenega blaga ali storitve;
– v zvezi z vašimi drugimi zahtevami, ki jih naslavljate na nas npr. preko e-pošte.

V ta namen osebne podatke uporabljamo v času, ki je nujno potreben za obdelavo vašega naročila oz. rešitev pogodbenih obveznosti, kot so reklamacije.

Če pri nas opravite nakup, hranimo vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke o vaših naročilih na podlagi našega zakonitega interesa (brez vašega soglasja) za namene varovanja pravnih zahtevkov in naše notranje evidence ter nadzora. Naš zakoniti interes v tem primeru predstavljata varovanje pravnih zahtevkov in pa nadzor nad rednim izvajanjem naših storitev.

Društvo prvih posredovalcev za prenose vseh osebnih podatkov uporabnika uporablja enkripcijo, ki skrbi za kodiranje vseh informacij, poslanih z naročili. Za procesiranje plačil s kreditnimi karticami je avtorizirano podjetje Paypal.com. Podatki o plačilni kartici, ki jih uporabnik vnese v primeru takšnega načina plačila, se v kodirani obliki preko gornjih ponudnikov prenesejo iz uporabnikovega računalnika neposredno v avtorizacijski strežnik banke.
5. POSTOPEK NAROČILA OZ. NAKUPA
Na spletni strani www.prviposredovalci.si/trgovina/ je možen nakup izdelkov, predstavljenih v spletni trgovini www.prviposredovalci.si/trgovina/.
Naročilo v spletni trgovini www.prviposredovalci.si/trgovina/ je oddano, ko uporabnik prejme avtomatsko elektronsko obvestilo. To elektronsko obvestilo ni potrdilo, da je izdelek na zalogi ali da se je pričela vršiti odprema. Naročilo bo potrjeno najkasneje v 2 delovnih dneh po oddaji naročila in to z novim elektronskim obvestilom o potrditvi naročila.
Opis postopka za oddajo naročila oz. sklenitev pogodbe o nakupu blaga sestoji iz spodnjih korakov:

– Naročilo: kupec lahko izbira med prikazano ponudbo izdelkov. Po kliku na posamezni izdelek se kupec odloči ali bo izdelek potrdil v košarico ali pa pred tem izbral drugo količino v ustreznem polju in nato potrdil izbiro.
– Povzetek: v tem koraku je kupec seznanjen, da je bila njegova izbira dodana v košarico, prikazana mu je tudi možnost spremeniti količino ali nakupa dodatnih izdelkov. Z izbiro “kupi” lahko kupec izbira še med ostalimi izdelki. Potrditev količine izbranega izdelka se izvede s pritiskom na gumb “v košarico”. Že izbrano blago lahko odstrani, prav tako pa lahko obstoječemu nakupu doda novo blago. Ko je kupec z nakupovanjem zaključil, za nadaljevanje v naslednji korak »košarica« klikne na gumb »prikaži košarico«.
– Košarica: v košarici so shranjeni vsi podatki o količini in ceni blaga, ki jih je kupec izbral. Kupcu so na voljo tudi informacije o stroških pošiljanja in davku na dodano vrednost ter končna cena za plačilo. Ko se kupec s temi informacijami seznani in želi zaključiti postopek nakupa, stisne na gumb »nadaljuj na blagajno«.
– Podatki o kupcu: v primeru, da se je kupec po pregledu svojega naročila odločil zaključiti naročilo, se postopek nakupa nadaljuje s koraki, kjer mora kupec v označena polja vnesti vse zahtevane podatke ter zagotoviti njihovo resničnost. Polja, ki so označena z zvezdico, so obvezna. Če jih kupec ne izpolni, nakupa ni mogoče zaključiti. Priporočljivo je, da kupec natančno preveri vse podatke o naročilu, naslovu za dostavo in načinu plačila. Če podatki niso pravilni, jih lahko kupec popravi tako, da se s klikom na gumb »nazaj« vrne in jih popravi.

Kupec lahko izbira neposredno bančno transakcijo,  preko kreditne kartice/PayPala ali preko sistema FLIK.

Ko kupec ustrezno izpolni vsa zahtevana polja in vnese zahtevane podatke, lahko s klikom na gumb »zaključi nakup« dokončno potrdi/zaključi naročilo blaga.
V primeru, da želi kupec plačati blago s kreditno kartico ali s PayPal-om, bo preusmerjen na platformo PayPal, kjer izpolni podatke o plačilu v tem načinu. Podatki o kreditno kartici oz. PayPal računu niso v nobenem primeru posredovani Društvu prvih posredovalcev.(velja politika zasebnosti PayPal).

– Opis tehničnih sredstev za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila: preden kupec odda naročilo se mu odpre predogled naročila (POVZETEK NAKUPA na vrhu strani s košarico) na podlagi katerega lahko preveri podatke, ki jih je izpolnil za potrebe oddaje naročila. V primeru napačnega vnosa, lahko kupec napake popravi z izborom funkcije + (Dodaj količino), – (Odštej količino) ali gumb x (Odstrani iz košarice). V kolikor kupec naročila ne želi oddati lahko stran zapre ali zapusti oddajo naročila in tako prekine oddajo in potrditev naročila. Postopek zaključka nakupa se ne zaključi na tej isti strani, ampak ima kupec možnost, da preveri vse podatke in nadaljuje postopek naročila na naslednji strani. Kupec ima kadarkoli možnost popraviti napačno vnešene podatke pred zaključkom nakupa. V primeru, da kljub preverjanju kupec naroči napačen artikel ali količino, nam lahko posreduje sporočilo na elektronski naslov [email protected] in bomo skupaj spremenili ali stornirali naročilo.
– Potrditev naročila: potem, ko je kupec kliknil na gumb »zaključi nakup«, dobi na elektronski naslov, ki ga je ob naročilu blaga navedel, avtomatsko elektronsko obvestilo, ki potrjuje vsebino in količino njegovega naročila.
V primeru, da naročenega izdelka ni na zalogi ali da naročila ni mogoče izvesti zaradi drugih razlogov, bo uporabnik obveščen po elektronski pošti.

Društvo prvih posredovalcev bo potrjena naročila obravnavala kot nepreklicna. V primeru napake lahko kupec brez dodatnih stroškov naročilo prekliče v času do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo potrjeno.
Društvo prvih posredovalcev lahko naročilo zavrne, če sumi, da je prišlo do zlorabe spletne strani www.prviposredovalci.si.
Z izvedbo naročila kupec potrjuje, da je bil seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev in da je bil nanje izrecno opozorjen pred oddajo naročila.
Pogodba o nakupu je s kupcem iz Slovenije sklenjena v slovenskem jeziku, z ostalimi kupci pa v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer je zavezujoča slovenska različica pogodbe. Pogodba o nakupu je shranjena pri Društvu prvih posredovalcev.

Za pogodbo o nakupu in tolmačenje teh pogojev se uporablja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije, v primeru morebitnega spora, ki bi izviral iz pogodbe o nakupu in/ali teh pogojev, pa je pristojno sodišče v Kranju.
6. POSTOPKI PRI VRAČILU BLAGA – ODSTOP OD POGODBE
Kupec ima pravico, da v 15. dneh po prejemu blaga družbi Društvu prvih posredovalcev pisno sporoči odstop od pogodbe, in sicer na e-naslov: [email protected] ali na drug z zakonom določen način (npr. po klasični pošti).
Ob vračilu morajo biti izdelki nerabljeni, nepoškodovani, količinsko nespremenjeni in v nepoškodovani originalni embalaži. Vrnjeno blago se mora nahajati v enaki embalaži/kuverti/pismu (enaka kot vam je bila poslana s strani podjetja).
Vračilu je potrebno navesti razlog. Vračilo se vrne Društvu prvih posredovalcev, Spodnji Brnik 10, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Stroške vračila krije kupec sam.
Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo.
Odstop od pogodbe ni mogoč za blago:
– za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
– zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi izgube vonjav (dišave za v avtomobil)
– blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti.
Društvo prvih posredovalcev, vrne celotno kupnino brezobrestno po prejemu vrnjenega blaga na navedeni tekoči račun kupca najkasneje v 10 delovnih dneh.
Društvo prvih posredovalcev odgovarja za stvarne napake kupljenih izdelkov v spletni trgovini www.prviposredovalci.si. Kupec sporoči reklamacijo na e-naslov [email protected] ali drug z zakonom določen način. Društvo prvih posredovslcev bo v osmih dneh po pisnem sporočilu kupca potrdila prejem reklamacije in mu sporočila, kako bo potekal postopek obravnave reklamacije.
7. CENE
Vse cene so v evrih (EUR) in so vezane na državo.
Pri nakupu veljajo cene in popusti v trenutku oddaje naročila.
Cene veljajo do objave novega cenika v spletni trgovini www.prviposredovalci.si/trgovina/
Navedene cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini www.prviposredovalci/trgoviona/.
8. NAČINI PLAČILA V SPLETNI TRGOVINI
Za kupce v Sloveniji so možni naslednji načini plačila:
a) neposredna bančna transakcija
Kupnino plača kupec po končanem nakupu v spletni trgovini. Ko dobi Društvo prvih posredovalci nakazano vsoto od nakupa, se izdelek pošlje po pošti na naslov kupca. Lahko pa tudi kupec pošlje potrdilo o bančnem nakazilu na [email protected]
b) plačilo s plačilnimi karticami/PayPal
Plačilo s karticami Visa, Mastercard, American Express – preko sistema varnega spletnega plačevanja v okviruPayPal.
c) plačilo preko sistema FLIK

OPOMBA: v primeru suma kršitve zakonodaje ali škodovanja interesa spletnega mesta z oddajo naročil, ki ga upravlja ponudnik si lahko ponudnik pridržuje pravico, da po svoji lastni presoji od tega uporabnika zahteva predplačilo. V tem primeru bo kupec obveščen in s strinjanjem obvestila mu bo poslan predračun, ki ga poravna pred odpremo naročila.
9. PRAVICA DO ZAVRNITVE STORITVE
Če ponudnik meni, da uporabnik krši veljavno zakonodajo ali škodi interesom spletnih mest, ki jih upravlja ponudnik, lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila prekliče, spremeni, začasno ali trajno prekine ali razveljavi naročila, vključno z dostopom do katerekoli vsebine na spletnih straneh za določenega uporabnika.
V primeru, ko ponudnik meni, da uporabnik deluje na škodljiv način, ki bi ponudniku in/ali spletnih mestom, ki jih upravlja ponudnik, povzročil škodo in nepotrebne stroške z oddajo naročil, si ponudnik pridržuje pravico, da po svoji lastni presoji od tega uporabnika zahteva predplačilo. V tem primeru bo kupec obveščen in s strinjanjem obvestila mu bo poslan predračun, ki ga poravna pred odpremo naročila.
Ponudnik si prav tako pridržuje pravico, da po svoji lastni presoji v celoti ali deloma ter kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni, dopolni ali odstrani katerikoli del »pravice do zavrnitve storitve«. Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta po objavi sprememb teh splošnih pogojev se smatra kot sprejemanje teh sprememb.
10. PAKIRANJE IN DOSTAVA
Dostava se vrši preko Pošte Slovenije.
Za dostavo do vrednosti blaga 49,99 EUR (z DDV) je zaračunan pavšalni znesek poštnine in manipulativnih stroškov v višini 3,00 EUR (z DDV), ne glede na kraj dostave (država), vendar znotraj EU.
Za dostavo vrednosti blaga od vključno 50,00 EUR (z DDV), ne glede na kraj dostave (država), vendar znotraj EU, je poštnina brezplačna.
Društvo prvih posredovalcev ne prevzema odgovornosti za morebitne zamude s strani dostavljavca.
Ceno dostave lahko Društvo prvih posredovalcev kadarkoli spremeni.
11. DOBAVNI ROK
Rok dobave blaga v Sloveniji je 3-7 delovnih dni.
12. PIŠKOTKI NA STRANI
Piškotki so tekstovne datoteke, ki se shranijo na uporabnikovem računalniku in omogočajo analize o uporabnikovem obisku, številu obiskov in kaj ga zanima v teh obiskih. V piškotku so osnovni podatki o uporabnikovem obisku določene spletne strani, in sicer (npr. ime obiskovane spletne strani, ki jo opravi v svetovnem spletišču) vsebina piškotka se shrani v računalniku uporabnika v posebnem direktoriju. Nastavitve piškotkov na tej spletni strani imajo avtomatsko nastavitev »omogoči vse piškotke«, da bi vam omogočili najboljšo uporabniško izkušnjo. Če boste brskali po strani brez spreminjanja teh nastavitev soglašate s to nastavitvijo – v primeru, da bi želeli, lahko spremenite svoje nastavitve kadarkoli na dnu spletne strani s klikom na »nastavitve piškotkov«. Piškotke z določenimi nastavitvami brišete, izključujete oziroma jih pogojno uporabljate, a posledično ne boste mogli uporabljati vseh funkcij spletišča v polni meri.

Spletno mesto www.prviposredovalci.si uporablja naslednje piškotke:

Skupina 1:
Ti piškotki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in osnovne funkcionalnosti. Uporabnikom omogočajo delovanje prijaznih spletnih storitev ter osnovno uporabniško izkušnjo. Za te piškotke nam ni potrebno dobiti vaše privolitve.

Skupina 2:
Z njimi analiziramo promet na strani, da lahko izboljšamo uporabniško izkušnjo. Z uporabo spletne strani se strinjate z namestitvijo na vaš računalnik.

Skupina 3:
Piškotki naših partnerskih storitev, kot so: Facebook, Twitter, Google idr. Če se z uporabo ne strinjate, piškotkov ne bomo nastavili, lahko pa se zgodi, da nekatere zanimive funkcije spletne strani zato ne bodo na voljo.

Osebne podatke, ki jih posredujete obdelovalec povezuje s podatki, ki so shranjeni v piškotku. Podatke, ki jih proizvajajo piškotki, ločeno ali v kombinaciji s posredovanimi osebnimi podatki uporabnika uporabljamo za ovrednotenje uporabe spletne strani, za izdelavo poročil o aktivnostih internetne strani, statistične analize podatkov, analize nakupovalnih navad, oblikovanja pristopa neposrednega trženja na podlagi nakupovalnih navad, za opravljanje nadaljnjih storitev, povezanih z uporabo spletne strani in druge aktivnosti neposrednega trženja.

Z uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo piškotkov.
13. PRITOŽBE IN SPORI
Društvo prvih posredovalcev spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Društvo prvih posredovalcev se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.
V primeru težav se lahko kupec poveže po elektronski pošti na [email protected]. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova [email protected] Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Društvo prvih posredovalcev se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Društvo prvih posredovalcev prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.
Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Skladno z zakonskimi normativi Društva prvih posredovalcev ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
Društvo prvih posreeovalcev, kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije in na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na tej povezavi:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
Za vsa dodatna vprašanja smo vam z veseljem na voljo: [email protected]
Splošni pogoji poslovanja veljajo od 01.05.2023

Donacije & E-trgovina

Društvo prvih posredovalcev se prvotno financira z donacijami in prodajo izdelkov, zato se vsem zahvaljujemo za podporo, ki jo izkazujete že vrsto let in ker nam pomagate, da delamo dobro!
  • doniraj
Dnevni red RS